Można zaobserwować, że produkt z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko naukowców. W jakich sytuacjach można zastosować liquid cbd?

Liquid cbd może złagodzić uboczne efekty chemioterapii

Nie wszyscy mają świadomość, że liczne badania dowiodły, że CBD charakteryzuje się dużą synergią z częścią leków przeciwnowotworowych pierwszego rzutu, powodowane jest w ten sposób nasilenie ich działania przy jednoczesnym nie zwiększaniu dawek. Warto zdawać sobie sprawę, że im większa dawka leku cytostatycznego będzie przyjmowana przez daną osobę, ty będzie większe jego toksyczne oddziaływanie nie tylko na zdrowe komórki organizmu, ale również nasilone bardzo bolesne skutki uboczne. 

Liquid cbd charakteryzuje się właściwościami przeciwnowotworowymi

Fakt ten został stwierdzony w badaniach in vivo oraz in vitro. Warto mieć świadomość, że część badaczy jest zdania, że CBD należy do najbardziej efektywnych induktorów apoptozy komórek raka gruczołu krokowego. Ponadto produkt cechuje się wykazywaniem zdolności hamowania podziałów komórek raka piersi. Mechanizm ten polega bowiem na tym, że w komórkach nowotworowych „wyłączana jest” ekspresja genu ID-1 w komórkach nowotworowych. Dodatkowo CBD może wpłynąć na zwiększenie ekspresji glikopoteiny ICAM-1, co w konsekwencji zmobilizuje organizm do zwalczania choroby.

Osoby zainteresowane zakupem tego suplementu zapraszam na: https://konopnysklep.com.pl/olej-cbd/e-liquidy-cbd/