W niedomaganiach żylnych związanych z niewydolnością krążeniową stosuje się lek pochodzenia roślinnego o nazwie Venoforton. Pozytywne działanie preparatu zostało potwierdzone poprzez badania nad lekiem. Choć najlepszą rekomendacja jest zestaw fito surowców, których działanie potwierdziły wieki praktyki naturo terapeutycznej.

Jak każdy specyfik i Venoforton ma swoje ograniczenia

Przed przyjęciem leku należy mieć w świadomości ograniczenia, jakim podlega stosowanie Venofortonu. Są leki, które powodują zmniejszona krzepliwość krwi. Dlatego z Venofortonem nie można podawać na przykład warfaryny, która ma identyczne działanie i mogłaby doprowadzić do nasilenia działania obu preparatów, co w sytuacji skaleczenia mogłoby doprowadzić do silnego krwawienia.

Znaczna zawartość alkoholu w składzie leku sprawia że, jego stosowanie powinno być ograniczone w przypadku dolegliwości związanych z chorobami wątroby. Także uzależnienie od alkoholu powinno być symptomem ograniczającym stosowanie leku. W tym zakresie ograniczeń leży także wystąpienie padaczki u chorego z niewydolnością żylną oraz chorobami na tle psychicznym.

Skutki uboczne działania Venofortonu

Organizm ludzki to skomplikowana struktura, w której zachodzą różne interakcje. Na szczęście w wyniku badań nad lekiem oznaczono zestaw reakcji niepożądanych. Venoforton może sprowokować nieznaczne podrażnienie błon śluzowych wyściełających ściany przewodu pokarmowego i powodujących rozstrój i nudności.